Instalación fontanería Pabellón Deportivo Valdepeñas.